přístupnost webu

Hrátky pro nejmenší

Hrátky pro nejmenší

V současné epidemiologické situaci prosíme zákonné zástupce o použití roušky při vstupu do MŠ a při účasti na adaptačním programu ve třídě. 

CÍLE A PODMÍNKY

 1. Adaptační program určený pro děti od 2 let s doprovodem jednoho z rodičů (nebo jiné dospělé osoby)
 2. Cílem je postupná adaptace dětí na prostředí MŠ, činnosti, pedagog. pracovnice a kolektiv dětí
 3. Před zapojením dítěte do tohoto programu je nutné lékařské potvrzení pro pobyt dítěte v MŠ
 4. Docházka dítěte nemusí být pravidelná
 5. „Hrátky …“ probíhají 1x za 14 dní - vždy každý sudý týden v pondělí od 15.30 hod. do 16.00 hod. 
 6. Polovinu času tvoří řízené činnosti učitelkou a druhou polovinu volné hry dětí. Začínáme 4. 10. 2021
 7. Přihlášku si můžete stáhnout zde nebo vyzvednout 5. 10. 2020 na první schůzce přímo v mateřské škole.

PRAVIDLA PRO DĚTI A JEJICH DOPROVOD

 1. Hrátek se může účastnit jedno dítě v doprovodu jedné dospělé osoby.

 2. Po celou dobu pobytu dítěte ve třídě za své dítě zodpovídá rodič (jiná dospělá osoba). Vždy musí mít přehled o tom, kde dítě je, co dělá – tzn., že rodič zodpovídá za bezpečnost svého dítěte.

 3. Dítě má možnost si vypůjčit libovolnou hračku, knížku a tu po skončení činnosti společně s rodičem uklidit.

 4. Rodič vede své dítě k tomu, aby hračky používalo účelně, neničilo je – vysvětlí dítěti proč.

 5. Z důvodu bezpečnosti vede rodič dítě k tomu, aby po třídě neběhalo, pokud to není součástí řízené pohybové aktivity.

 6. V době řízených činností učitelkou bude rodič dle zájmu dítěte provádět aktivity společně se svým dítětem a zajišťovat jeho bezpečnost. Po skončení aktivity společně uklidí materiál a pomůcky na místo k tomu určené. Pokud se dítě činnosti účastnit nechce, bude se dívat, pozorovat a nebude ostatní děti rušit svou vlastní hrou.

 7. Rodič bude zajišťovat doprovod svého dítěte na WC, do umývárny. K hygieně budou používat určená umyvadla s papírovými ručníky. Zde důsledně platí pravidlo, že NEBĚHÁME v prostoru umývárny, WC, šatny.

 8. Rodič i dítě musí mít přezůvky.

soubor
přihláška
Velikost 0.032 MB | Datum poslední změny: 21. 09. 2021 09:20

Hold on please…

It will only take a second.