přístupnost webu

Koronavirus

Koronavirus

30/06/2020

UVOLNĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ V PROVOZU MŠ

Od 1. 7. 2020 se na základě vyjádření KHS uvolňují opatření v MŠ viz Příloha.  Provozní doba MŠ je opět stanovena od 6.30 - 16.30 hod. Rodiče mohou vstupovat do šaten a do ostatních prostor mateřské školy - zahrada, v omezeném počtu. 

 

OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola se otevírá dne 25. 5. 2020. Na základě požadavku rodičů v dotazníku - Pozor změna - provozní doba je stanovena od 7.00 - 16.30 hod. Podrobnější informace týkající se bezpečnostních opatření, vyzvedávání dětí a provozu mateřské školy najdete v Příloze - Pokyn k otevření. Žádáme o pečlivé prostudování a seznámení s Předpisem.

Vyhodnocení dotazníku:

otázka č. 1: 69 ano - 19 ne

otázka č. 2: 15 dětí - preferuje 24 rodičů, 26 dětí - 46 rodičů

otázka č. 3: sourozenec na ZŠ - 22 ano - 31 ne

otázka č. 4: provoz 6:30 - 16.00 preferuje 29 rodičů, 7:00 - 16:30 preferuje 35 rodičů

otázka č. 5: ošetřovné - čerpat 41 ano, 46 ne

Z výsledku vyplývají i jednotlivé kroky naší MŠ - počet dětí omezen nebude, provoz bude od 7: - 16: 30 hod., odpoledne se děti slučovat nebudou a do konce provozu budou na svých třídách nebo odděleně na školní zahradě.

Při příchodu se bude dětem měřit teplota. Při teplotě vyšší než 37 C bude rodič požádán o vyčkání na kontrolní měření. Kontrolní měření se provede cca po 10 minutách. a pokud teplota neklesne, dítě nebude do MŠ přijato a odchází s rodičem. 

Stravování - stále nám zajišťuje stravování ZŠ Dubina, proto Vás žádáme aby jste omlouvali své děti den předem, nejpozději ráno do 7: 00 hod.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Vážení rodiče,

v současné době jsme obdrželi metodický pokyn MŠMT pro vytvoření podmínek znovuotevření mateřských škol. Nyní projednáváme se zřizovatelem a o termínu otevření budete informováni prostřednictvím webových stránek a e-mailu.

Děkujeme za pochopení.

Bc. Alena Rybková , ředitelka

 

 

Je změna u uplatňování ošetřovného u OSVČ. Už to nejde přes živnostenské úřady, ale rovnou se vyplňuje formulář žádosti o dotaci na stránkách MPO:

https://osetrovne-osvc.plus4u.net/zadost/

 

Informace k vyplnění zde:

https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/

 

Školné a stravné prosím posílejte ve stejné výši jako dosud. Po skončení karantény dojde k přepočítání a vratky Vám budou zaslány na účet. Stravné v pravidelném vyúčtování v měsíci červenci a vratka za poměrnou část školného Vám bude vrácena v následujícím měsíci po skončení karantény a obnovení provozu MŠ. Děkujeme za pochopení. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA SE OD PONDĚLÍ 16. 3. 2020 ZAVÍRÁ.  RODIČE SI MOHOU NECHAT V MŠ POTVRDIT ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ (viz ČSSZ Žádost) každé pondělí V DOBĚ OD 10.00 - 11. 00 HOD nebo POŽÁDAT O ZASLÁNÍ ELEKTRONICKY.  Dle sdělení ČSSZ se potvrzuje na jedno dítě jedna Žádost. V případě, že se v podpůrčí době rodiče budou střídat - tak mohou mít dvě žádosti. 

Rada města Pardubic dnes na svém jednání schválila dočasné přerušení provozu všech mateřských škol zřizovaných statutárním městem Pardubice a dočasné přerušení provozu v příspěvkových organizacích Lentilka - integrační školka a rehabilitační centrum a RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace s účinností od pondělí 16.3.2020 ze závažných organizačních příčin v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19.

 

http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru.

 

 

Státní zdravotní ústav

 

Infolinka pro dotazy týkající se koronaviru (v provozu denně od 9 do 21 hodin)

724 810 109

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

 

Sekretariát ředitele

466 052 338

Složky integrovaného záchranného systému

 

Telefonní centrum tísňového volání

112

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

155

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

150

Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

158

Městská policie Pardubice

156

soubor
ČSSZ - žádost o ošetřovné
Velikost 0.437 MB | Datum poslední změny: 30. 06. 2020 14:05
soubor
Pokyn k otevření MŠ
Velikost 0.069 MB | Datum poslední změny: 30. 06. 2020 14:05
soubor
Rozvolnění
Velikost 0.769 MB | Datum poslední změny: 30. 06. 2020 14:05

Hold on please…

It will only take a second.