přístupnost webu

Pro rodiče

pro rodiče - úvod

Vážení rodiče!
Od 16. 3. probíhá elektronický zápis do 1. tříd, o kterém jsme vás na našich stránkách už informovali. 
Příjem žádostí o přijetí dítěte i o odklad školní docházky bude probíhat z důvodu mimořádné situace
způsobené epidemií koronaviru ve všech školách zřizovaných statutárním městem Pardubice v termínu od 15. do 22. dubna 2020 korespondenčně bez přítomnosti dětí
Rezervace termínů provedené v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu se ruší.

Pozor – vyplněním žádosti v zde v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu ještě není přihláška podaná. Podání je třeba provést níže uvedeným způsobem.

 

Podání vytištěné a podepsané žádostí s přílohami lze provést těmito způsoby:

  1. Zasláním do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku, zákonný zástupce musí mít datovou schránku jako fyzická osoba).
  2. Zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou s přílohami.
  3. E-mailem - pouze v případě, že zákonný zástupce má platný uznávaný elektronický podpis, kterým žádost podepíše (nelze jen poslat prostý email).
  4. Osobním podáním - vhození v zalepené obálce označené slovem "Zápis" do schránky umístěné na bráně školy po vstupu na nádvoří, schránka je označena slovem PODATELNA.   Bude zajištěn denní výběr schránky.
  5. Pokud budete mít nějaké přání (paní učitelka, kamarádi...  ), tak přiložte k žádosti na zvláštním papíře. 

Přílohy k žádosti o přijetí:

1. Kopie rodného listu dítěte – vždy

2. K doložení trvalého a skutečného bydliště dítěte na naší škole postačí vyplněné a podepsané čestné prohlášení (formulář je níže v příloze a nebo v záložce Zápis do prvních tříd)

3. Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2020 budou žáky dotčené ZŠ – uveďte jméno, příjmení a třídu sourozence zapisovaného dítěte (tuto informaci ověří ředitel školy, ale jejím sdělením urychlíte proces řízení).

 

Přílohy k žádosti o odklad:

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

  • Kopie rodného listu dítěte – vždy
  • Kopie stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa – vždy
  • Kopie posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení -vždy

Pokud tyto přílohy nemůžete doplnit, protože se vám je z důvodu nouzové situace nepodařilo zajistit, podejte žádost o odklad bez nich. Ředitel školy řízení přeruší
a stanoví vám dostatečnou lhůtu na jejich doplnění.

Vedení školy

 

soubor
Informace o zápisu
Velikost 0.2 MB | Datum poslední změny: 29. 06. 2020 11:35

Hold on please…

It will only take a second.