Upravit stránku

PROVOZ

Provoz mateřské školy je od 6.30 - 16.30 hod.

Nepřítomnost svého dítěte hlaste do 8.00 hod.! 
telefonní kontakty:  466 261 684
mobil: 607 411 010

 

POPLATKY na školní rok 2019 – 2020

Číslo účtu MŠ: 3060332/0300
Variabilní symbol: Každé dítě má přidělen svůj variabilní symbol

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) činí na školní rok 2019/2020 550,- Kč na měsíc pro děti s pravidelnou i nepravidelnou docházkou. 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy a vzdělávání dětí s OŠD se poskytuje bezúplatně.

V případě, že nebude úplata uhrazena včas, nebo ve správné výši, zaplatí zákonný zástupce penále ve výši 200,- Kč. Při opakovaném neplacení a nedodržení termínu může být docházka dítěte do MŠ ukončena. (2. § 35 odst. 1d – Školský zákon)

 

Stravné

Výše zálohy stravného je stanovena na částku 660,- Kč (děti s OŠD) na 680,- Kč.  Cena celodenní stravy je 33,- Kč , polodenní (bez jedné svačinky) činí 25,- Kč. Vyúčtování se provádí 2x ročně: v lednu a v červenci.

Žádáme rodiče, aby si založili účet pro bezhotovostní platby.

Při nedodržení termínu k úhradě budeme postupovat v souladu se Školním řádem MŠ a Směrnicí o stanovení výše úplaty (viz nástěnky v šatnách jednotlivých tříd).

Nahoru