přístupnost webu

Provoz, školné

Provoz, školné, platby

Provoz mateřské školy je od 6.30 - 16.30 hod.

Nepřítomnost svého dítěte hlaste do 8.00 hod.! 
telefonní kontakty:  466 261 684
mobil: 607 411 010

POPLATKY na školní rok 2021 – 2022

Číslo účtu MŠ: 3060332/0300
Variabilní symbol: Každé dítě má přidělen svůj variabilní symbol

Úplata za předškolní vzdělávání

Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) činí na školní rok 2021/2022 550,- Kč na měsíc pro děti s pravidelnou i nepravidelnou docházkou. 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy a vzdělávání dětí s OŠD se poskytuje bezúplatně.

V případě, že nebude úplata uhrazena včas, nebo ve správné výši, zaplatí zákonný zástupce penále ve výši 200,- Kč. Při opakovaném neplacení a nedodržení termínu může být docházka dítěte do MŠ ukončena. (2. § 35 odst. 1d – Školský zákon)

 

Stravné

Výše zálohy stravného je stanovena na částku 780,- Kč (pro děti s OŠD na 780,- Kč).  Cena celodenní stravy je 39,- Kč, polodenní (bez jedné svačinky) činí 30,- Kč, 7 leté děti 40,- Kč,  polodenní (bez jedné svačinky) činí 31,- Kč. Vyúčtování se provádí 2x ročně: v lednu a v červenci.

Žádáme rodiče, aby si založili účet pro bezhotovostní platby.

Při nedodržení termínu k úhradě budeme postupovat v souladu se Školním řádem MŠ a Směrnicí o stanovení výše úplaty (viz nástěnky v šatnách jednotlivých tříd).

 

Hold on please…

It will only take a second.