přístupnost webu

Zaměstnanci školky

Zaměstnanci školky

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Ředitelka:
BcAlena Rybková

Zástupkyně:
Helena Voženílková, dis.

Učitelky:
Zdena Cajsková
Ilona Bečková
Hana Čechová
Blanka Slepičková
Eliška Halířová
Lucie Michková
Kateřina Pithartová

Asistentky: 
Iveta Rezková
Blanka Slepičková
Lenka Felcmanová

Školnice: Eva Pemlová
Uklizečka: Šárka Růžičková
 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Hospodářka: 
Jana Potůčková

Hlavní kuchařka: 
Jitka Cinková

Pomocná kuchařka: 
Pavlína Studená

 

 

Hold on please…

It will only take a second.