přístupnost webu

Aktivity a kroužky

aktivity v MŠ

ZÁJMOVÉ AKTIVITY

Během září můžete v jednotlivých třídách přihlásit své dítě na zájmové aktivity. Zájmové aktivity probíhají od října 2022 do května 2023. Platí se vždy na pololetí.

Ve školním roce 2022/2023 jsme pro děti připravili tyto nadstandartní aktivity:

KERAMIKA

Seznamování dětí s vlastností hlíny, rozvíjení tvořivosti a fantazie, do MŠ dochází odborná lektorka.

Jóga

Pohybová aktivita pro děti všech věkových skupin pod vedením odborného lektora.

HÝBÁNKY

Pohybová aktivita, ve které se děti učí tanečním krokům, zvládají jednoduché taneční prvky. Děti z kroužku reprezentují mateřskou školu účastí na Holické mateřince a Zrcadle umění.

zPÍVÁNÍ S KYTAROU

Hudební kroužek, který vede paní učitelka

ANGLIČTINA

Bude probíhat formou dopoledního bloku pro třídy Myšek a Žabek - Přihláška platí na celý školní rok!!!

LOGOPEDIE

Logopedická cvičení a nácvik správné výslovnosti
termíny v jednání

DALŠÍ ČINNOSTI PROBÍHAJÍCÍ V MŠ​​​​​​

POČÍTAČE

Děti se seznamují s didaktickou technikou, novými způsoby a hravou formou se učí novým poznatkům – jsou umístěny ve třídě Žabiček a Myšek.

INTERAKTIVNÍ TABULE

Děti se hravou formou a pomocí výukových programů vzdělávají s interaktivní dotykovou tabulí.

DIGITÁLNÍ KAMERA, ROBOTICKÁ VOSA, DETEKTORY KOVŮ, MLUVÍCÍ SKŘIPCE

Pro zpestření výuky jsme pro děti připravili nové předměty, které bychom chtěli společně při práci využívat.

Sportovní aktivity a akce pro děti:

 • PLAVECKÝ KURZ – začínáme od února 2023 v plaveckém bazénu v Pardubicích, 2 skupiny po 20 dětech
 • LYŽAŘSKÝ KURZ - dle podmínek začínáme v lednu 2023
 • IN-LINE BRUSLENÍ - červen 2023
 • ŠKOLA V PŘÍRODĚ - květen 2023
 • DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
 • KONCERTY
 • VÝSTAVY
 • EXKURZE
 • KARNEVALOVÝ REJ
 • MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
 • VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
 • PÁLENÍ ČARODĚJNIC
 • OSLAVA MDD
 • VÝLETY
 • BESÍDKY A ROZLOUČEČNÍ S PŘEDŠKOLÁKY
 • ZÁVĚREČNÉ AKADEMIE
 • EKOLOGICKÉ PROGRAMY V EKOCENTRU PALETA

SPOLUPRÁCE s rodiči:

Snažíme se posílit pozici školy ve vědomí rodičovské veřejnosti a společně pořádat některé akce.

 • Říjen - Dobrodružství se zvířátky
 • Listopad - Sv. Martin
 • Prosinec - Vánoční zpívání
 • Duben - Pálení čarodějnic
 • Květen - Oslava Dne matek - Muzikál v KD Dubina
 • Červen - Rozloučení s předškoláky

spolupráce Se základní školou:

 • Předškolní děti pravidelně navštěvují 1. třídy ZŠ
 • Školní děti navštěvují MŠ (oslava MDD)
 • Sportovní dopoledne v ZŠ
 • Předškolní děti chodí cvičit do tělocvičny v ZŠ Dubina

spolupráce Se seniory:

Ve spolupráci s organizací KONEP navštěvuje naši MŠ pravidleně babička, kterou děti mají velmi rády, těší se na její pomoc, povídání a hry.
spolupráce S jinými MŠ:

Atletické soutěže, vzájemné návštěvy

Hold on please…

It will only take a second.

Provozovatelem webu je MATEŘSKÁ ŠKOLA SRDÍČKO - PARDUBICE, která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Odmítnout vše
Přijmout vše