přístupnost webu

Základní informace

Informace o MŠ

Název: Mateřská škola Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 653 

Adresa: L. Matury 653, 530 12 Pardubice

IČO: 60157275

ID schránky: h4dfxsb

Forma: příspěvková organizace

Statutární zastupce: ředitelka Bc. Alena Rybková

Zřizovatel: Statutární město Pardubice

Adresa zřizovatele
Magistrát města Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

IČO: zřizovatele: 00274046

Telefon na ústřednu MmP466 859 111

 

KONCEPCE

Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností zájmů a potřeb. Zaměřujeme se na využívání digitálních technologií při vzdělávání dětí předškolního věku a zároveň nabízíme dětem dostatek pohybových a sportovních aktivit.

BUDOVA

MŠ je umístěna na okraji sídliště Dubina a byla slavnostně otevřena 1. září 1978. Objekt tvoří pět pavilonů. Ve čtyřech pavilonech jsou v současné době umístěna oddělení mateřské školy, pátý pavilon je hospodářský. Zde, ve školní kuchyni, se připravují pro naše děti samé dobroty.

ZAHRADA

Kolem celého areálu MŠ je velká zahrada se vzrostlými stromy. Průlezky, houpadla, dřevěný domeček, vláček jsou dalšími herními koutky pro naše děti. Sprchoviště je využíváno k otužování dětí hlavně v letních měsících. 

KAPACITA

Kapacita mateřské školy je 104 dětí. Kapacita mateřské školy pro školní rok 2018/19 byla naplněna.

REŽIM DNE V MŠ

 6.30 – 9.00

 • scházení dětí, ranní hry a činnosti dle volby dětí, individuální práce
 • individuální péče o děti
 • jazykové chvilky, ranní kruh
 • ranní cvičení, popř. relaxační cvičení, jóga

8.45 – 9.00

 • hygiena, svačina 

9.20 – 11.45

 • plnění činností rozvíjejících smyslové, manipulačně-technické, sebeobslužné, tělesné, estetické
  a mravní stránky osobnosti dítěte (záměrné i spontánní učení) ve skupinách individuálně
 • pobyt venku

11.45 – 12.30

 • hygiena, oběd, příprava na odpočinek

 12.30 – 14.30

 • odpočinek dle věku dětí
 • náhradní nespací aktivity dle věku dětí
 • péče speciálně pedagogická, logopedická
 • nadstandardní aktivity

 14.30 – 15.00

 • hygiena, svačina

15.00 – 16.30

 • odpolední hry a zájmové činnosti, individuální práce s dětmi
 • Režim dne lze vždy přizpůsobit momentální situaci a individuálním potřebám dětí.

Hold on please…

It will only take a second.