přístupnost webu

Základní informace

Informace o MŠ

Název: Mateřská škola Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 653
Adresa: L. Matury 653, 530 12 Pardubice
IČO: 60157275
ID schránky: h4dfxsb
Forma: příspěvková organizace
Statutární zastupce: ředitelka Bc. Alena Rybková


Zřizovatel: Statutární město Pardubice
Adresa zřizovatele
Magistrát města Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČO: zřizovatele: 00274046
Telefon na ústřednu MmP466 859 111

KONCEPCE

Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností zájmů a potřeb. Zaměřujeme se na využívání digitálních technologií při vzdělávání dětí předškolního věku a zároveň nabízíme dětem dostatek pohybových a sportovních aktivit.

BUDOVA

MŠ je umístěna na okraji sídliště Dubina a byla slavnostně otevřena 1. září 1978. Objekt tvoří pět pavilonů. Ve čtyřech pavilonech jsou v současné době umístěna oddělení mateřské školy, pátý pavilon je hospodářský. Letos proběhla rozsáhlá rekonstrukce školní kuchyně (viz fotogalerie) a už se těšíme na dobroty, které nám paní kuchařky v nové kuchyni připraví.

ZAHRADA

Kolem celého areálu MŠ je velká zahrada se vzrostlými stromy. Průlezky, houpadla, dřevěný domeček, vláček jsou dalšími herními koutky pro naše děti. Sprchoviště je využíváno k otužování dětí hlavně v letních měsících. 

KAPACITA

Kapacita mateřské školy je 104 dětí. Kapacita mateřské školy pro školní rok 2021/22 byla naplněna.

REŽIM DNE V MŠ

6.30 – 9.00

 • scházení dětí, ranní hry a činnosti dle volby dětí, individuální práce
 • individuální péče o děti
 • jazykové chvilky, ranní kruh
 • ranní cvičení, popř. relaxační cvičení, jóga

8.45 – 9.00

 • hygiena, svačina 

9.20 – 11.45

 • plnění činností rozvíjejících smyslové, manipulačně-technické, sebeobslužné, tělesné, estetické
  a mravní stránky osobnosti dítěte (záměrné i spontánní učení) ve skupinách individuálně
 • pobyt venku

11.45 – 12.30

 • hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12.30 – 14.30

 • odpočinek dle věku dětí
 • náhradní nespací aktivity dle věku dětí
 • péče speciálně pedagogická, logopedická
 • nadstandardní aktivity

14.30 – 15.00

 • hygiena, svačina

15.00 – 16.30

 • odpolední hry a zájmové činnosti, individuální práce s dětmi
 • Režim dne lze vždy přizpůsobit momentální situaci a individuálním potřebám dětí.

Hold on please…

It will only take a second.