přístupnost webu

TŘÍDY

V naší MŠ jsou 4 třídy, kterým jsme společně dle barev vymyslely odpovídající názvy.

Děti jsou přijímány do školy dle kritérií a podmínek (viz Přílohy) a zařazovány do tříd podle věku. Dodržujeme nepsané pravidlo, že s dětmi vždy do další třídy postupuje alespoň jedna učitelka.

Hold on please…

It will only take a second.