přístupnost webu

Projekty

Projekt Šablony III.

Projekt (název, registrační číslo):
ŠABLONY III.
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017117

VÝŠE PODPORY – 353 475,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2020
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2022
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Vybrané aktivity:

Školní asistent - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. 

Projektový den ve výuce

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.

logo EUlogo mšmt

projekt Digitalizujeme školu

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Mateřská škola Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 653 obdrží částku 68 000,- Kč

soubor
Plakát
Velikost 0.184 MB | Datum poslední změny: 28. 03. 2022 10:41

Digiškolka

Naše mateřská škola je metodickým centrem v projektu Digiškolka - www.digiskolka.cz. (viz leták)
Digiškolka je je aplikace, která pomáhá s informačním systémem školy a zároveň díky edukačnímu obsahu rozvíjí a zpestřuje vzdělávání dětí. 

 

 

soubor
Diškolka
Velikost 0.392 MB | Datum poslední změny: 12. 04. 2022 09:25

Hold on please…

It will only take a second.

Provozovatelem webu je MATEŘSKÁ ŠKOLA SRDÍČKO - PARDUBICE, která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Odmítnout vše
Přijmout vše