přístupnost webu

Aktivity (včetně sportovních)

Aktivity

ZÁJMOVÉ AKTIVITY

Během září můžete v jednotlivých třídách přihlásit své dítě na zájmové aktivity. Zájmové aktivity probíhají od října 2021 do května 2022. Platí se vždy na pololetí.

Ve školním roce 2021/2022 jsme pro děti připravili tyto nadstandartní aktivity:

KERAMIKA

Seznamování dětí s vlastností hlíny, rozvíjení tvořivosti a fantazie, do MŠ dochází odborná lektorka a cena za pololetí je zpoplatněno částkou 850,- Kč.

Jóga

Pohybová aktivita pro děti všech věkových skupin pod vedením odborného lektora.

TANEČKY

Pohybová aktivita, ve které se děti učí tanečním krokům, zvládají jednoduché taneční prvky. Děti z kroužku reprezentují mateřskou školu účastí na Holické mateřince a Zrcadle umění.

PÍŠŤALA

Seznamování s hrou na flétnu a nácvik správného dýchání

ANGLIČTINA

bude probíhat  formou dopoledního bloku pro třídy Myšek a Žabek

LOGOPEDIE

Logopedická cvičení a nácvik správné výslovnosti
termíny v jednání

 

DALŠÍ ČINNOSTI PROBÍHAJÍCÍ V MŠ​​​​​​

POČÍTAČE

Děti se seznamují s didaktickou technikou, novými způsoby a hravou formou se učí novým poznatkům – jsou umístěny ve třídě Žabiček a Myšek.

INTERAKTIVNÍ TABULE

Děti se hravou formou a pomocí výukových programů vzdělávají s interaktivní dotykovou tabulí.

DIGITÁLNÍ KAMERA,  ROBOTICKÁ VOSA,  DETEKTORY KOVŮ,  MLUVÍCÍ SKŘIPCE

Pro zpestření výuky jsme pro děti připravili nové předměty, které bychom chtěli společně při práci využívat.

Akce pro děti:

 • PLAVECKÝ KURZ – začínáme od února 2022 v plaveckém bazénu v Pardubicích, 2 skupiny po 20 dětech
 • LYŽAŘSKÝ KURZ - dle podmínek začínáme v lednu a kurz tvoří 5 lekcí
 • IN-LINE BRUSLENÍ
 • ŠKOLA V PŘÍRODĚ - květen
 • DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
 • KONCERTY
 • VÝSTAVY
 • EXKURZE
 • KARNEVALOVÝ REJ
 • MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
 • VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
 • PÁLENÍ ČARODĚJNIC
 • OSLAVA MDD
 • VÝLETY
 • BESÍDKY A ROZLOUČEČNÍ S PŘEDŠKOLÁKY
 • ZÁVĚREČNÉ AKADEMIE
 • EKOLOGICKÉ PROGRAMY V EKOCENTRU PALETA

SPOLUPRÁCE:

Snažíme se posílit pozici školy ve vědomí rodičovské veřejnosti a společně pořádat některé akce.

 • Září- Staročeský jarmark
 • Listopad - Keramická dílnička s rodiči
 • Prosinec  - Vánoční zpívání
 • Duben - Pálení čarodějnic
 • Květen - Oslava Dne matek - Muzikál v KD Dubina
 • Červen - Rozloučení s předškoláky

Se základní školou

 • Předškolní děti pravidelně navštěvují 1. třídy ZŠ
 • Školní děti navštěvují MŠ (oslava MDD)
 • Sportovní dopoledne v ZŠ
 • Předškolní děti chodí cvičit do tělocvičny v ZŠ Dubina

Se seniory

Ve spolupráci s organizací KONEP navštěvuje naši MŠ pravidleně babička, kterou děti mají velmi rády, těší se na její pomoc, povídání a hry.

S jinými MŠ

Atletické soutěže, vzájemné návštěvy

sportovní

In-line bruslení

Děti si zasportují při jízdě na kolečkových bruslích a na bezpečných místech v Pardubicích.

 

Lyžařský kurz

Děti se mohou účastnit  lyžařského kurzu pořádaného ve spolupráci s lyžařskou školou. Více v příloze.

 

Plavecký výcvik

Děti se mohou účastnit předplavecké výchovy v PAP Pardubice. Více v příloze.

 

Saunování

 

soubor
In line bruslení
Velikost 0.131 MB | Datum poslední změny: 30. 06. 2020 14:10

Hold on please…

It will only take a second.