přístupnost webu

Hoblinková dílnička

Hoblinková dílnička

7/10/2020

Za dětmi přijede paní s různým nářadím, vše si mohou vyzkoušet a něco i vyrobit. Žabky budou začínat v 8.00 hod.

Hold on please…

It will only take a second.