přístupnost webu

Koronavirus

Dodatek - testování

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví (viz Příloha) budou muset mít děti, které byly v karanténě, při návratu do MŠ negativní PCR test.  Děti, které ze zdravotních důvodů mít test nemohou, budou mít karanténní opatření 14 dní od kontaktu s pozitivní osobou.
Při jakémkoliv virovém onemocnění prosíme rodiče o ohleduplnost a ponechání dětí v domácím prostředí do úplného vyléčení. 

Děkujeme za pochopení.

soubor
Dodatek k testování
Velikost 0.177 MB | Datum poslední změny: 03. 02. 2021 11:00

Inormace leden 2021

Vážení rodiče,
na základě doporučení KHS sděluji, že děti budou na kmenových třídách do 16.00 hod. a teprve potom se budou převádět na konečnou službu do 16.30 hod. do třídy Žabiček. V této třídě budou mít děti do odchodu domů roušku (spojují se dětíi z různých tříd).

Zároveň Vás chci požádat o pomoc a ohleduplnost - z bezpečnostního hlediska a zamezení šíření nákazy je důležité, aby jste nám prosím sdělovali, zda-li musíte být v karanténě či jste pozitivní. Vaše dítě by v těchto případech mělo být také doma a při návratu do MŠ budeme vyžadovat negativní test. Věřím, že vážnost situace pochopíte, pomůžete nám zabránit šíření a ohrožení zdraví dětí a zaměstnanců, a z toho plynoucí i možné uzavření školy.

Velice si vážíme Vašeho pochopení a přístupu.
Děkujeme. 
Bc. Alena Rybková, ředitelka školy 

Novinky z MŠMT

Níže jsou vloženy Informace z MŠMT a plán PES, kterým se stanoví postup při otevírání škol.

soubor
Informace
Velikost 0.247 MB | Datum poslední změny: 20. 11. 2020 08:40
soubor
Opatření PES
Velikost 0.159 MB | Datum poslední změny: 20. 11. 2020 08:40

Prosba

Vážení rodiče,

níže je vložena prosba pana náměstka Mgr. Jakuba Rychteckého, kterou se obrací na rodiče dětí navštěvující pardubické mateřské školy. My s jeho prosbou souhlasíme a v současné nelehké epidemiologickém situaci Vás také prosíme o zvážení nutnosti dávat Vaše dítě do mateřské školy. Samozřejmě, že mateřská škola zatím funguje bez omezení a věříme, že to tak zůstane i nadále.

Děti. které plní povinné předškolní vzdělávání mohou tuto povinnost plnit v mateřské škole bez omezení. Rodiče dětí, které budou uceny zůstat v domácí karanténě nahlásí tuto skutečnost vedení mateřské školy a to zajistí pro tyto děti možnost distančního vzdělávání.

Budeme si všichni držet palce, abychom celou situaci úspěšně zvládli a Vaše děti jsme mohli s radostí vzdělávat.  

soubor
Prosba pana náměstka
Velikost 0.343 MB | Datum poslední změny: 02. 11. 2020 09:02

1.9. 2020

Od 1. 9. 2020 je vstup do MŠ povolen pouze s rouškou. Toto opatření se týká pouze dospělých. Děti mít zakrytá ústa a nos nemusí. V každém případě budou mít děti v šatně v igelitovém sáčku 2 čisté roušky pro případné použití. Děti s příznaky respiračního onemocnění - rýma, kašel nebudou do MŠ přijati. Pokud dítě trpí alergiemi a tato se projevuje podobnými příznaky jako Covid 19, doloží zákonný zástupce Potvrzení od lékaře, že se jedná o alergickou reakci. V případě zvýšené teploty budou zákonní zástupci vyzváni k vyzvednutí svého dítěte.

soubor
Pokyn
Velikost 0.108 MB | Datum poslední změny: 19. 10. 2020 12:29
soubor
Metodický pokyn
Velikost 0.172 MB | Datum poslední změny: 19. 10. 2020 12:30
soubor
Přehled
Velikost 0.153 MB | Datum poslední změny: 19. 10. 2020 12:30

Hold on please…

It will only take a second.