přístupnost webu

Mazhaus- Žabky

Mazhaus- Žabky

28/06/2020

Projdeme si cestu od podzimu až do zimy, načerpáme inspiraci na Vánoce a připomeneme si společně s dětmi české vánoční tradice a zvyky.Odchod z MŠ v 9.30 hod..

Hold on please…

It will only take a second.