přístupnost webu

O škole

O škole

Název: Mateřská škola Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 653 

Adresa: L. Matury 653, 530 12 Pardubice

IČO: 60157275

ID schránky: h4dfxsb

Forma: příspěvková organizace

Statutární zastupce: ředitelka Bc. Alena Rybková

Zřizovatel: Statutární město Pardubice

Adresa zřizovatele
Magistrát města Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

IČO: zřizovatele: 00274046

Telefon na ústřednu MmP466 859 111

 

Virtuální prohlídka mateřské školky Srdíčko

 

Hold on please…

It will only take a second.