přístupnost webu

o třídě myšky

o třídě myšky

29/06/2020

Zaměření předškolní třídy je orientováno na ekologickou a estetickou oblast. Děti mají možnost rozvíjet své zájmy účastí v nadstandartních aktivitách školy, preferují se činnosti zaměřené na podporu samostatnosti, grafomotoriky, čtenářské a matematické gramotnosti.Děti také mohou rozvíjet svůj talent a nadání v nadstandartních aktivitách školy a účastnit se lyžařského a plaveckého kurzu.

Starší děti: 4,5 - 6 let

Hold on please…

It will only take a second.