přístupnost webu

Partnerství

Partnerství

Naše mateřská škola navázala partnerství se zahraniční slovenskou Mateřskou školou Iljušinova 1 v Bratislavě. Na vánoce jsme poslaly dětským kamarádům na Slovensku obrázky, perníčky a nástěnný kalendář. Od slovenských dětí jsme na oplátku obdržely krásné výrobky a nějakou sladkost. Připravujeme projekt o městu Pardubicích, aby i naši přátelé poznaly město, ve kterém žijeme. Chtěly bychom uskutečnit i vzájmené návštěvy a poznat vzdělávání a jeho podmínky v jiné zemi EU. Webová stránka partnerské školy je: www.primaskolka.sk

soubor
Děkovný list
Velikost 0.4 MB | Datum poslední změny: 29. 06. 2020 22:08

Hold on please…

It will only take a second.