přístupnost webu

Přírodní zahrada

Přírodní zahrada

Mateřská škola SRDÍČKO Pardubice – Přírodní zahrada

 

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz a www.mzp.cz.

Cílem projektu byla vytvoření zahrady v areálu MŠ Srdíčko v Pardubicích. V rámci realizace projektu došlo k instalaci 50 objektů, úpravě zahrady na ploše 380m2, terénním úpravám na ploše 120 m2 a bylo realizováno 36 participačních aktivit.

 

Celkové uznatelné náklady: 665 174 Kč

Dotace: 500 000 (75,2 %)

Příspěvek příjemce dotace: 165 174 Kč (24,8 %)

 

Datum zahájení realizace projektu:  09/2018

Datum ukončení realizace projektu: 05/2019

 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí

Příjemce dotace: Mateřská škola Srdíčko Pardubice

Hold on please…

It will only take a second.