přístupnost webu

Projekty

Projekty

29/06/2020

Projekty

Projekt (název, registrační číslo):  Personální podpora - MŠ Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 653   CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/000

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

  • Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2018
  • Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2020
  • Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností

Co je cílem projektu?

  • Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Vybrané aktivity:

  • Školní asistent - personální podpora MŠ
  • Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám.
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ
  • Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

Hold on please…

It will only take a second.