přístupnost webu

Školné na prázdniny

Školné na prázdniny

28/06/2020

Školné na prázdniny se bude vybírat do 15. 6. 2016 v kanceláři MŠ a činí 27,- Kč/den x počet dní, kdy je otevřeno - tj 13 dní - celkem 351,- Kč za oba měsíce.

Hold on please…

It will only take a second.