Upravit stránku

3. třída - MYŠKY

Starší děti: 4,5 - 6 let

Učitelky:  Zdena Cajsková

                 Miroslava Práchenská

Asistent pedagoga: Iveta Rezková                      

Zaměření předškolní třídy je orientováno na ekologickou a estetickou oblast. Děti mají možnost rozvíjet své zájmy účastí v nadstandartních aktivitách školy, preferují se činnosti zaměřené na podporu samostatnosti, grafomotoriky, čtenářské a matematické gramotnosti.Děti také mohou rozvíjet svůj talent a nadání v nadstandartních aktivitách školy a účastnit se lyžařského a plaveckého kurzu.

Nahoru