přístupnost webu

Dar od firmy IBM

Dar od firmy IBM

28/06/2020

Statutární město Pardubice podepsalo memorandum se společností IBM při přípravě a realizaci programu „IBM KidSmart Early Learning Programme“, které bylo schváleno usnesením Rady města Pardubic č. 5419/2013 dne 19. 11. 2013. 

Do tohoto programu se přihlásilo dobrovolně 23 právních subjektů, kterým budou dodány počítačové jednotky dle jejich požadavků. Bude rozděleno zdarma celkem 40 těchto jednotek.

 Mateřská škola srdíčko obdržela od firmy IBM Česká republika, spol. s r. o. 2 ks dětských počítačových sestav KidSmart v hodnotě 32 000,- Kč za jednotku. Počítače budou umístěny ve třídě Žabek a Myšek. 

Hold on please…

It will only take a second.