přístupnost webu

Logopedické vyšetření

Logopedické vyšetření

28/06/2020

Pro předškoláky je připraveno ve spolupráci se Statutárním městem Pardubice logopedické vyšetření, které může pomoci hledat řešení při nápravě vadné výslovnosti. Logopedické vyšetření proběhne v MŠ ve dnech 5. a 6. 11. od 8. 30 hod. a týká se dětí, které půjdou v roce 2016 k zápisu, nechodí již do logopedické poradny a rodiče udělí s vyšetřením souhlas.

Hold on please…

It will only take a second.