přístupnost webu

Poslední lekce lyžování

Poslední lekce lyžování

28/06/2020

Ve čvrtek 18. 2. 2016 je poslední lekce lyžování. Děti mají karneval na lyžích, mohou si přinést nějaké kostýmy a hlavně se mohou přijet podívat i rodiče.

Hold on please…

It will only take a second.