přístupnost webu

Sponzoring

Sponzorství

Forma sponzoringu:

 1. finanční dar - přijímáme jakékoliv finanční částky 
 2. věcný dar - věcné dary pořizujte, prosím, dle dohody s ředitelkou

Sponzorství si můžou osoby samostatně výdělečně činné dát do účetnictví a odepsat z daní.

Smlouvu o sponzoringu si můžete stáhnout z těchto stránek.

Děkujeme všem , kteří se jakoukoliv formou podílejí na pomoci mateřské škole.

2019/2020 Moc děkujeme::

Firmě Služby města Pardubic za finanční dar ve výši 50 000,- Kč
Rodičům, kteří zakoupením vánoční hvězdy podpořili děti na Hemato-onkologickém oddělení FN v Olomouci částkou 5 300,- Kč
Rodičům Sofinky Mulačové za kuchyňský robot do školní kuchyně
Rodičům Annabelky Urbánkové za uzeninu na Čarodějnický rej
Rodičům, kteří zakoupením náramku podpořili Fond Sidus  a mohli jsme zaslat celkem 2 100,- Kč

2018/2019 Moc děkujeme:

Firmě Služby města Pardubic za finanční dar ve výši 70 000,- Kč
Rodičům Sofinky Mulačové za elektrospotřebiče do školní kuchyně
Rodičům a dětem, za donesené krmení, pamlsky a potřeby pro zvířátka v Záchranné stanici opuštěných zvířat v Pasíčkách. Dárky jsme předali osobně.    
Rodičům, kteří zakoupením dětské hry podpořili Fond Sidus  a mohli jsme zaslat celkem 3 000,- Kč

2017/2018 Moc děkujeme:

Firmě Fostrade s.r.o. za poskytnutí uzenin na akci pálení čarodějnic
Firmě Služby města Pardubic za finanční dar ve výši 70 000,- Kč na pořízení interaktivní tabule
Rodičům Jakuba Zirnsáka za vánoční kostým
Rodičům, kteří nám přinesli dárky pro  zvířata z MMZOO - viz Poděkování.
Rodičům, kteří zakoupením dětské hry podpořili Fond Sidus částkou 3 000,- Kč

2016/2017  Moc děkujeme:

Rodičům, kteří nám přinesli dárky pro opuštěná zvířata v městském útulku.
Paní Jedličkové za vyrobené hvězdičky a upečené perníčky pro vánoční dílny na třídách Motýlků a Žabiček
Paní Poloni za vyrobenou truhlu a sladkosti na oslavu Sv. Martina
Rodičům, kteří zakoupením dětské hry podpořili Fond Sidus částkou 2 800,- Kč

2015/2016  Moc děkujeme:

Rodičům Jakuba Zirnsáka za poskytnutí hrníčků a dekorace pro všechny děti na výrobu dárků ke Dni matek
Panu Pavliskovi za vyčištění odpadů v MŠ v ceně 3 000,- Kč
Paní Sokolové za vyrobení dekorativní čarodějnice
Rodičům Ellenky Poloni za zakoupení pracovních sešitů na angličtinu pro všechny děti ze třídy Myšek
Za finanční příspěvek na Dobrého anděla ve výši 10 200,- Kč (viz leták níže)
Za finanční dar ve výši 5 000,- kč od rodičů Ondry Picka 

2014/2015   Moc děkujeme:

Paní Sokolové za vytvoření dekorace a malování obličejů na Muzikálu Zlatovláska
Firmě Služby města Pardubic za finanční dar ve výši 50 000,- Kč na pořízení interaktivní tabule
Paní Caruso za dárky do balíčku pro italskou školku
Panu Zirnsákovi za sladkosti do Mikulášských balíčků

2013/2014   Moc děkujeme:

Firmě EOP, a.s. za finanční dar na pořízení bezpečnostního povrchu sprchoviště ve výši 50 000,- Kč
Paní Sokolové za malování na obličej dětí při oslavě MDD
Paní Koudelkové za drobné dárky k MDD pro třídu Motýlků
Firmě JONTECH s.r.o. za opravu a výměnu sedáků a opěrek u všech zahradních laviček
Za finanční dar ve výši 1 000,- Kč na kočárek pro panenku do třídy Motýlků od rodičů vanesky Ardeltové
Za finanční dar ve výši 5 000,- kč od rodičů Ondry Picka na dárky k vánocům pro děti ze třídy Myšek
Za vlhčené ubrousky na celý rok od maminky Vanesky Ardeltové ze třídy Motýlků

2012/2013   Moc děkujeme:

 • finanční dar 10 000,-Kč na nákup plazmového televizoru od rodičů Adélky a Michalky Dvořákové
 • finanční dar ve výši 5 000,- kč od rodičů Ondry Picka na dárky k vánocům pro děti ze třídy Berušek

2011/2012   Moc děkujeme:

 • Firmě JONTECH s.r.o. za finanční dar 20 000,-Kč
 • Přeplatek ze školy v přírodě darován Klubu rodičů
 • Nanuky pro děti od maminky Elišky Biathové
 • Prášky na praní  od rodičů Ondry Picka

2010/2011   Moc děkujeme:

 • Firmě JONTECH s.r.o. za finanční dar 20 000,-Kč na školu v přírodě
 • Firmě JONTECH s.r.o. za dárky k vánocům 2010

2009/2010   Moc děkujeme:

 • Firmě JONTECH s.r.o. za finanční dary 25 000,- Kč
soubor
Certifikat_20181107_VS125519
Velikost 1.227 MB | Datum poslední změny: 29. 06. 2020 21:43
soubor
Dobrý Anděl
Velikost 0.078 MB | Datum poslední změny: 29. 06. 2020 21:50
soubor
darovací smlouva - movitá věc
Velikost 0.089 MB | Datum poslední změny: 19. 10. 2020 13:51
soubor
darovací smlouva - finanční dar
Velikost 0.078 MB | Datum poslední změny: 19. 10. 2020 13:52

Hold on please…

It will only take a second.