přístupnost webu

Vánoční zpívání

Vánoční zpívání

28/06/2020

Zveme rodiče, babičky a dědečky na vánoční zpívání u vánočního stromečku od 16.00 hod. Dopoledne tvořivé dílničky pro děti a odpoledne pro rodiče a děti od 15.30 hod.. Odpoledne tu bude živý betlém. Občerstvení zajištěno.

Hold on please…

It will only take a second.