přístupnost webu

Zrakový screening

Zrakový screening

28/06/2020

Zraková prevence bude probíhat od 8.30 hod.. V případě zájmu vyplňte na třídě souhlas se zrakovým screeningem.

Hold on please…

It will only take a second.